Samtal om tro

När vi inte har gudstjänst har vi Samtal om tro, där inleder vi samlingen genom att till exempel lyssna på en predikan via video eller att läsa en bibeltext. Därefter samtalar vi om de tankar vi fått och diskuterar frågor som uppstått, inga frågor är för stora eller för små! Samlingen avslutas med en kortare stund för bön och därefter fikar vi.

Alla är varmt välkomna!

Ingen avgift/entré, frivillig kollekt för fikat