Bönetimme

På bönetimmen tar vi lite extra tid att komma inför Gud. Bönen är hjärtats samtal med Gud och vi får be när som helst och vart som helst. Vi läser oftast en liten kortare andakt eller ett bibelord som inledning.

Alla är varmt välkomna att vara med, det som sägs på bönetimmen stannar inom gruppen.

Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse”

Fil 4:6