Essviks Baptisförsamling vill vara en brobyggande gemenskap mellan människor, generationer, kulturer, men framför allt mellan människor och Gud. Vi vill finnas till för dig som bor i vårt närområde och med Jesus Kristus i centrum vill vi förmedla meningen med livet